ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναστάσιος Παυλόπουλος

Θέση

Επισκέπτης Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Αναστάσιος Παυλόπουλος είναι λέκτορας Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο) στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κάτοχος διδακτορικού τίτλου Συνταγματικού Δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο του συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου, ενώ έχει διδάξει στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Συνταγματικό Δίκαιο, European Constitutional Law, Συνταγματικές Ελευθερίες, Δίκαιο ΜΜΕ, Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Χωροταξικό-Πολεοδομικό Δίκαιο, καθώς και Υπαλληλικό Δίκαιο και Δίκαιο Παιδείας. Παράλληλα έχει διδάξει Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και Συνταγματικά Δικαιώματα στη Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ είναι εισηγητής σεμιναρίων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το φάσμα του δημοσίου δικαίου, ιδιαιτέρως όμως επικεντρώνονται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις θεσμικές εγγυήσεις των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 άρθρα και μελέτες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.