ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χριστίνα Πιερή

Θέση

Λέκτορας στην Διαχείριση Κληρονομιάς

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Χριστίνα είναι λέκτορας Αρχιτεκτονικής με τις πτυχιακές (BArch) και μεταπτυχιακές σπουδές (March) από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει επίσης αποκτήσει την πρακτική της εμπειρία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα διαχείρισης κληρονομιάς και ιστορικής αναγέννησης αστικού τοπίου, ενώ το διδακτορικό (PhD) της εξέτασε το θέμα της επιλεκτικής διαχείρισης της κληρονομιάς σε διαιρεμένες πόλεις, χρησιμοποιώντας την περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας ως κύρια μελέτη (τίτλος διδακτορικής διατριβής : Selective heritage management in divided cities: focusing on Nicosia’s walled city centre).

Η Χριστίνα έχει διαλέξει για αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει ασκήσει επίσης αρχιτεκτονική πριν επιστρέψει στην Κύπρο.

Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικές μελέτες έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ομάν, συμπεριλαμβανομένων αξιόλογων έργων διαχείρισης και προστασίας ιστορικής κληρονομιάς, ως βοηθός έρευνας για το ArCHIAM (Κέντρο Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ινδίας, Αραβίας και Μαγκρέμπ) και ως αρχιτέκτονας για το DL Design Studio.

Η Χριστίνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επικύρωση προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια όπου έχει διδάξει στο παρελθόν και έχει λάβει βραβεία και επαίνους από διαγωνισμούς και συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου).