ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μάριος Ψυχάλης

Θέση

Λέκτορας στα Δημόσια Οικονομικά

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Μάριος Ψυχάλης είναι Λέκτορας στο επιστημονικό πεδίο «Δημόσια Οικονομικά» στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου, ενώ παράλληλα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ολοκλήρωσε την διδακτορική του Διατριβή υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Π. Λιαργκόβα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, μελετώντας την ανταπόκριση της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επιστημονικά άρθρα στα οποία έχει συμμετάσχει έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το European Review του εκδοτικού οίκου Cambridge University Press και το European Politics and Society του εκδοτικού οίκου Taylor & Francis, το International Review of Economics & Finance του εκδοτικού οίκου Elsevier.  Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια, έχοντας λάβει βραβεία νέου ερευνητή (Icodecon 2016) καθώς επίσης είναι κριτής σε ξενόγλωσσα περιοδικά, όπως το Journal of Political Science and International Relations, το Theoretical  Economics Letters, ενώ αρθρογραφία του έχει συμπεριληφθεί στην βάση δεδομένων για τον Covid-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μεταξύ των ερευνητικών του ενδιαφερόντων είναι η  δημοσιονομική διακυβέρνηση, η δημόσια οικονομική πολιτική και η μακροοικονομική σταθερότητα στην ΟΝΕ. Από το 2020 είναι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΕΠΕ, συμμετέχοντας σε συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων.  Αποτελεί μέλος διυπουργικών επιτροπών που παρακολουθούν την εφαρμογή των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων σε φορείς της κεντρικής διοίκησης. Τέλος έχει συμμετάσχει ως εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της  Ελλάδος σε τομείς του εσωτερικού ελέγχου, ως κύριος εισηγητής σε διαλέξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και  του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.