ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πάτροκλος Πατσούλης

Θέση

Λέκτορας στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Πάτροκλος Πατσούλης είναι απόφοιτος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών (BSc), κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική (MSc) και διδάκτορας οικονομικών (PhD) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), διάρκειας τριών ετών για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής αλλά και χρηματοδότηση για να παρουσιάσει την έρευνα του σε διεθνή ακαδημαϊκά συμπόσια. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Behavioral and Experimental Finance (Elsevier). Παράλληλα έχει εργαστεί σε φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως λέκτορας και σε εταιρείες πληροφορικής ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο της εμπειρικής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής όπου εφαρμόζω χωρικά χρηματοοικονομικά μοντέλα, με στόχο τη μελέτη των αποτελεσμάτων διάχυσης μεταξύ χωρών από πολιτικές κεντρικών τραπεζών (π.χ. ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Τα γενικότερα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα νομισματικής πολιτικής αλλά και την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.