ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

scroll

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, ιδρύθηκε το 2016 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και διέπεται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Κύρια αποστολή του είναι η προβολή της Ελληνικής Κυπριακής παράδοσης και πολιτισμού και επαγγελματικής κατάρτισης σε φοιτητές εγγεγραμμένους στα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, μέσα από τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.

Για αυτό το λόγο αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν:

  • Στη  διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και Κυπριακού Ελληνισμού και πολιτισμού καθώς και των διαχρονικών αξιών τους.
  • Στη ανάδειξη της παγκόσμιας κληρονομιάς που προσφέρει ο Ελληνικός πολιτισμός και η γλωσσολογική γνώση.
    Στη σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών με την Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Στην ενίσχυση με επιστημονικό και επαγγελματικό εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας δια μαθημάτων καθώς και σεμιναριακών κύκλων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Ελληνική γλώσσα  ως ξένη.
    Διατηρώντας και εξελίσσοντας ταυτοχρόνως την παιδαγωγική διδασκαλία και την γλωσσολογική επιστημονική επάρκεια και έρευνα.
  • Στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέμα τη διδακτική και χρήση γλώσσας και πολιτισμού στην ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις στο σύνολο.
  • Στη χρήση διδακτικού υλικού και γλωσσικών εγχειρίδιων εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας για φοιτητές και επαγγελματίες εγγεγραμμένους σε όποιο πανεπιστημιακό πρόγραμμα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και...

January 13, 2023

Αναγνώριση και Πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ποιότητας από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Ποιότητας Sureplus Quality Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τον φορέα...

December 22, 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το γραφείο Εισαγωγή έχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τους φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οικονομικές πληροφορίες, βοήθεια και έντυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

ERASMUS

The student exchange program, Erasmus and related infromation

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες