ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

scroll

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, ιδρύθηκε το 2016 επί διεύθυνσης του Καθηγητή Γιώργου Γεωργή, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Κύρια αποστολή του είναι η προβολή της ελληνικής και κυπριακής παράδοσης, καθώς και η γνωριμία με τις παραδόσεις άλλων χωρών μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Για αυτό το λόγο αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν:

  • στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού – κυπριακού πολιτισμού και των διαχρονικών αξιών τους,
  • Στη διαπολιτισμική επαφή των λαών, με σεβασμό στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα των λαών,
  • Στη σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών με τους Έλληνες της Ομογένειας,
  • Στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της διδακτικής μεθοδολογίας με την υλοποίηση σεμιναριακών κύκλων για την ελληνική ως ξένη, ψυχοπαιδαγωγικού, διδακτικού και γλωσσολογικού περιεχομένου,
  • Στην οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με θέμα τη διδακτική γλώσσας και πολιτισμού,
  • Στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και γλωσσικών εγχειρίδιων εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και...

January 13, 2023

Αναγνώριση και Πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ποιότητας από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Ποιότητας Sureplus Quality Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τον φορέα...

December 22, 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το γραφείο Εισαγωγή έχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τους φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οικονομικές πληροφορίες, βοήθεια και έντυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

ERASMUS

The student exchange program, Erasmus and related infromation

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες