ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

February 5, 2021

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ανακοινώνουν τη σύναψη συμφώνου  συνεργασίας, η οποία έχει τεθεί  σε εφαρμογή με  την έναρξη του νέου έτους.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Καθ. Παντελή Σκλιά, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου κα της Καθ. Μαρίας Μαύρη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τον προγραμματισμό για την υλοποίηση κοινών δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση της  ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας μέσω της ανταλλαγής διδασκόντων και ερευνητών καθώς στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών, ερευνητικών και στην Διά Βίου εκπαίδευση βέλτιστων πρακτικών και συνεργειών.

Ειδικότερα, στα συμβατικά και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στην Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας, – προγράμματα με πολυετή επιτυχή λειτουργία – θα δύνανται να εγγράφονται  οι απόφοιτοι  των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διευρύνοντας σημαντικά τις ερευνητικές, πρακτικές  και ακαδημαϊκές επιλογές τους και προσφέροντας τους σημαντικό πλεονέκτημα εξειδίκευσης και εφαρμοσμένης γνώσης  αιχμής στο ευρύ πεδίο της Ψυχολογίας και της Ψυχικής Υγείας.

LATEST NEWS

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στη τελική φάση του 47ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Προγραμματισμού Κολεγίων (International Collegiate Programming Contest - ICPC) που πραγματοποιήθηκε στο Λούξορ της...

May 10, 2024

Το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (εξ αποστάσεως) στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στην Αθήνα. Η επίσκεψη έγινε...

May 7, 2024