Διδακτορικό στην Ψυχολογία

Το διδακτορικό στην Ψυχολογία στοχεύει στην εξειδικευμένη  έρευνα  των φοιτητών. Ως μέρος αυτής της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες σχετικών Τμημάτων, Σχολών ή οργανωμένων ερευνητικών Δομών  του Πανεπιστημίου. Τα πεδία ενδιαφέροντος του διδακτορικού είναι, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά, στην Κλινική, Συμβουλευτική, Γνωστική, Πειραματική, Εκπαιδευτική, Εξελικτική Ψυχολογία και στην Νευροψυχολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

3-8 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα στην ψυχολογία στοχεύει στην εκπαίδευση μελλοντικών ερευνητών στον τομέα της ψυχολογίας. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να γίνουν ανεξάρτητοι ερευνητές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορους τομείς εξειδίκευσης. Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προτείνουν εργασίες εντός των εξειδικευμένων τομέων της εμπειρογνωμοσύνης του επόπτη.

Οι διδακτορικοί φοιτητές αναμένεται να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα ανεξάρτητο πρωτότυπο ερευνητικό έργο και να εκπονήσουν μια Διατριβή. Μέσω του ερευνητικού τους έργου, οι φοιτητές αναμένεται να παράσχουν σημαντικές αποδείξεις πρωτότυπης συνεισφοράς στη γνώση, να αναπτύξουν ή να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους έρευνας ή παρέμβασης και, κατά συνέπεια, να προωθήσουν την επιστημονική γνώση σε έναν από τους πολλούς τομείς της ψυχολογίας.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι φοιτητές να:

 • Αναπτύξουν μία εις βάθος κατανόηση και κριτική ανάλυση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας έρευνας στον τομέα της ψυχολογίας.
 • Ενισχύσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να διευκολύνουν την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σχετικής με τον τομέα της ερευνητικής τους εξειδίκευσης.
 • Εκπαιδευτούν σχετικά με τη διάδοση των ερευνητικών ευρημάτων μέσω της δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά και της παρουσίασης της εργασίας τους σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.
 • Προετοιμαστούν να διεξάγουν υψηλής ποιότητας και διεθνώς αναγνωρισμένη ανεξάρτητη έρευνα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

ΜΑ1. Επιδεικνύουν συστηματική κατανόηση ενός συγκεκριμένου τομέα της Ψυχολογίας και γνώση των δεξιοτήτων και της μεθοδολογίας έρευνας που σχετίζονται με αυτό το πεδίο.

ΜΑ2. Επιδεικνύουν την ικανότητα να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να προσαρμόζουν μια πραγματική ερευνητική διαδικασία με επιστημονική και ηθική ακεραιότητα.

ΜΑ3. Έχουν συνεισφέρει μέσω πρωτότυπης έρευνας που επεκτείνει τα όρια της γνώσης αναπτύσσοντας ένα σημαντικό σύνολο εργασιών, μερικές από τις οποίες αξίζει να δημοσιευτούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

ΜΑ4. Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και κατασκευή νέων και πολύπλοκων ιδεών.

ΜΑ5. Να είναι ικανοί να επικοινωνούν με τους συμφοιτητές/συνεργάτες τους, την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής τους, μέσω, για παράδειγμα, παρουσιάσεων σε συνέδρια, σεμιναρίων, διαλέξεων και ερευνητικών άρθρων.

ΜΑ6. Να είναι σε θέση να προάγει την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο στον τομέα της ψυχολογίας μέσα σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πλαίσια.

ΜΑ7. Να είναι γνώστες και ικανοί να ακολουθούν τον ερευνητικό κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της ψυχολογίας.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά στοιχεία που διαρκούν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αν και με διάφορους βαθμούς σημασίας. Η συνιστώσα κατάρτισης του διδακτορικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές δεξιότητες έρευνας που θα τους επιτρέψουν α) να γίνουν αποτελεσματικοί και ανεξάρτητοι ερευνητές β) να καλύψουν κενά στη γνώση του πεδίου της επιλεγμένης τους έρευνας γ) να τους εκθέσει σε καλές πρακτικές σχετικά με τη συγγραφή υψηλής ποιότητας επιστημονικών άρθρων και τη διαδικασία της δημοσίευσης της έρευνας και δ) την προετοιμασία τους για μια ερευνητική/διδακτική σταδιοδρομία.
Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, δίνεται ίση έμφαση στην έρευνα και την κατάρτιση ως ασκήσεις προετοιμασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στο δεύτερο και τρίτο έτος, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ερευνητική πτυχή και στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

ΕΤΟΣ 1, ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
PSY900Ποσοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι και ΣτατιστικήΥποχρεωτικό7.5
PSY901Ποιοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό7.5
PSY902Ερευνητική Εμπλοκή με Μέλη ΔΕΠΥποχρεωτικό15

ΕΤΟΣ 1, ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
PSY903Προχωρημένες Ποσοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι και ΣτατιστικήΥποχρεωτικό7.5
PSY904Προχωρημένες Ποιοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό7.5
PSY905Ερευνητικό Στάδιο Ι Υποχρεωτικό7.5
PSY906Αναφορά Προόδου Πρώτου Έτους IΥποχρεωτικό7.5

ΕΤΟΣ 2, ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
PSY910Συμμετοχή στο Σεμινάριο της Ημέρας ΈρευναςΥποχρεωτικό7.5
CS355Υπολογιστικές Αριθμητικές Αναλύσεις Υποχρεωτικό7.5
PSY911Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΥποχρεωτικό7.5
Δες Κατάλ.Μάθημα Επιλογής Επιλογής 7.5

ΕΤΟΣ 2, ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
PSY912Παρουσίαση Προόδου Δεύτερου ΈτουςΥποχρεωτικό15
PSY913Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙΥποχρεωτικό15

ΕΤΟΣ 3, ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
PSY920Συγγραφή I Υποχρεωτικό30

ΕΤΟΣ 3, ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS
PSY921Συγγραφή IIΥποχρεωτικό30
Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων
 • CS353 – Επεξεργασία Εικόνας
 • CS355 – Υπολογιστική Αριθμητική Ανάλυση
 • CS362 - Τεχνητή Νοημοσύνη
 • CSE304 – Αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση
 • CSE06 – Ανάπτυξη παιχνιδιών
 • CSE11 – Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • CSE05 – Επιστήμη Δεδομένων και Μεγάλα Δεδομένα
 • BUSN302 – Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • MPS525 – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • MPA604 – Συμβουλευτική και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση
 • MPA605 – Διοίκηση και Διαχείριση στη Σχολική Μονάδα
 • MPA606 – Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
 • MBA580 – Ηγεσία και Οργανωτική Συμπεριφορά
Το πρόγραμμα είναι δομημένο για να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες και να γίνουν αποτελεσματικοί και παραγωγικοί ερευνητές από την αρχή του προγράμματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της ψυχολογίας. Τα γενικά κριτήρια εισδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα των προηγούμενων σπουδών του υποψηφίου, τον βαθμό που έλαβε σε προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για αυτό το πρόγραμμα.

Η πολιτική εισδοχής του Πανεπιστημίου είναι να δίνει «προσφορές εισδοχής» σε υποψήφιους που κρίνεται ότι έχουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες να έχουν εύλογες προσδοκίες επιτυχίας στο πρόγραμμα. Ο Συντονιστής Προγράμματος θα συμμετέχει ενεργά στην εξέταση των αιτήσεων και η έγκρισή του θα απαιτείται πριν από την εισδοχή οποιουδήποτε φοιτητή στο πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μία φορά το χρόνο. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σε άλλες ιστοσελίδες. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

 1. Έντυπο Αίτησης Πανεπιστημίου
 2. Αντίγραφο Ταυτότητας
 3. Απολυτήριο Λυκείου
 4. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία
 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού και Αναλυτική Βαθμολογία
 6. Δύο Συστατικές Επιστολές
 7. Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας
 8. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 9. Ερευνητική Πρόταση που πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Μέγιστο 8 σελίδων (συμπεριλαμβανομένου βιβλιογραφίας)
  • Ανάπτυξη ερευνητικής ιδέας, οι στόχοι της και τους τρόπους που το διδακτορικό θα συμβάλει στη βιβλιογραφία
  • Περιγραφή της μεθοδολογίας και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν
 10. Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μάριος Αργυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.

Άνδρη Χριστοδούλου

Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Η Άνδρη Χριστοδούλου είναι Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος...

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....

Κωνσταντίνα Ζαμπά

Λέκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ζάμπα είναι εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Μαριλένα Μουσουλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Πτυχίου (BSc) στην Ψυχολογία

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας (2010) και πτυχίο στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Derby (2004) ...

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Συμβατικό και Εξ Αποστάσεως)

Διευθύντρια του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών (Κ.Ε.Ε.Α.Α.)

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...
Διδακτορικό Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει στους απόφοιτούς του όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ακολουθήσουν μια ερευνητική ακαδημαϊκή πορεία στον επιλογής τους τομέα της Ψυχολογίας.