Close

Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Σκοπός του Πτυχιακού Προγράμματος στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η παροχή προς αυτούς των απαραίτητων αξιών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτυχή σταδιοδρομία στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, ή στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, ή και σε κυβερνητικά τμήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Πέραν της επαγγελματικής διάστασης, Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους ικανότητες σε σχέση με τον ευρύτερο τομέα εκπαίδευσης στην οικονομική επιστήμη και διοίκηση επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο και πιο αναγνωρισμένο διεθνώς επαγγελματικό σώμα των Λογιστών/Ελεγκτών, το ACCA του Ηνωμένου Βασιλείου,  και αφού έχει αξιολογήσει ενδελεχώς το πρόγραμμα Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο μας, έχει προχωρήσει στη πιστοποίηση του προγράμματος για σκοπούς εξαίρεσης όσων αποφοίτων μας επιθυμούν να γίνουν μέλη του εν λόγω συνδέσμου, από εννέα εξετάσεις από σύνολο δεκατριών.

Αναγνωρίζοντας το πολύ ψηλό επίπεδο του προγράμματος στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικών, το πανεπιστήμιο του Middlesex του Λονδίνου, μετά από δική του ενδελεχή αξιολόγηση, το έχει αναγνωρίσει ως ισάξιο του δικού του αντίστοιχου προγράμματος και οι απόφοιτοι του δικούς μας προγράμματος μπορούν, αν το επιθυμούν, να πάρουν και το πτυχίο του Middlesex ωσάν κανονικοί του φοιτητές.

Σχεδίασε το μέλλον σου και διασφάλισε την καριέρα σου.

Γιατί το BSc Accounting, Baking & Finance @ NUP?

Θα διδαχτείτε από καθηγητές διεθνούς κύρους και πείρας στον τομέα τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη προσέλκυση φοιτητών με καλές αναλυτικές δεξιότητες και την ικανότητα να κατανοούν τις αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής.

Θα λάβετε μέγιστη αξία για τη καλύτερη δυνατή επιτυχία.

Στοχεύουμε, και μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε, το 100% των αποφοίτων του προγράμματος μας να εργοδοτηθούν σε συναφείς τομείς. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, καθώς επίσης και στον Χρηματοοικονομικό τομέα απολαμβάνουν ψηλές αμοιβές και άλλα δικαιώματα. Το πτυχίο στην Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά θα σας ενδυναμώσει τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Θα γίνετε μέλος σε μια κοινότητα μάθησης που ενδιαφέρεται με πάθος να μεταφέρει γνώση και να προκαλέσει την έντονη δραστηριοποίηση σας.

Δημιουργούμε ικανούς αποφοίτους για μια επιτυχή σταδιοδρομία στην Λογιστική και Χρηαματοοικονομικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν σας ενδιαφέρει να μάθετε κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Association of Chartered Certified Accountants

Δομή Προγράμματος

Στο Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα περιεχομένου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Τραπεζικών. Τα μαθήματα κατεύθυνσης συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών. Η κατεύθυνση των Τραπεζικών παρέχει στον φοιτητή μια πληρέστερη θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη παιδεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φοιτητές συνθέτουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αξιολογούν πιστωτικούς κινδύνους και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πραγματικές εμπειρίες. Η κατεύθυνση της Λογιστικής επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα, όπως Χρηματοοικονομική και Διαχειριστική Λογιστική, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Λογιστικά Συστήματα Πληροφοριών, Κατάρτιση Προϋπολογισμών και Οικονομικών Μελετών, Φορολογία και Λογιστικό Έλεγχο. Γενικότερα η κατεύθυνση της Λογιστικής, μέσα από εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα είναι έτοιμοι να εργαστούν με επιτυχία ως οικονομολόγοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον δημόσιο τομέα ή να προχωρήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, επειδή το Πρόγραμμα Οικονομικών Σπουδών τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο, όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ακολουθήσουν νομικές και πολιτικές επιστήμες, επιστήμες διεθνών σχέσεων, δημοσιογραφία και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η καριέρα του πτυχιούχου στη Λογιστική προσφέρει μοναδικές επαγγελματικές προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε αυτό συντελεί η σταθερή διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας στον κλάδο. Κώστας Γιαννόπουλος – Καθηγητής Χρηματοοικονομικών.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Ετος: 1 Εξάμηνο: 1

ECON101 Αρχές Μικροοικονομίας
6.0
BUSN100Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις
6.0
MATH103
Εισαγωγή στα Μαθηματικά
6.0
PSYC100
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
6.0
PEPS101
Πληροφορική
3.0
PEPS103
Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα Ι
3.0
30.0

Ετος: 1 Εξάμηνο: 2

ECON102 Αρχές Μακροοικονομίας
6.0
ACCN101
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
6.0
STAT103
Στατιστική Ι
6.0
BUSN104
Αρχές Μάρκετινγκ
6.0
GEED102
Εισαγωγή στην Φιλοσοφία ή
3.0
ECON110
Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικονομία
3.0
PEPS104
Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα ΙΙ
3.0
30.0

Ετος: 2 Εξάμηνο: 3

ACCN201Αρχές Διοικητικής Λογιστικής
6.0
FINA200 Χρηματοοικονομική Θεωρία
6.0
FINA202
Αρχές Κινδύνου και Ασφαλειών
6.0
BUSN201
Οργανωτική Συμπεριφορά
6.0
BUSN210
Χρηματιστηριακή Τεχνολογία
6.0
30.0

Ετος: 2 Εξάμηνο: 4

ACCN203
Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων
6.0
BUSN103
Επιχειρηματικό Δίκαιο
6.0
ACCN215
Επιχειρηματική Φορολογία
6.0
FINA201
Αγορές Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
6.0
STAT203
Στατιστική ΙΙ
6.0
30.0

Ετος: 3 Εξάμηνο: 5

ACCN310
Προηγμένη Διοικητική Λογιστική
6.0
ACCN306
Πληροφοριακά Λογιστικά Συστήματα
6.0
ACCN315
Προηγμένη Επιχειρηματική Φορολογία
6.0
FINA304
Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
6.0
GEED104
Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
6.0
30.0

Ετος: 3 Εξάμηνο: 6

ACCN202
Χρηματοοικονομική Αναφορά
6.0
ACCN305
Προηγμένη χρηματοοικονομική λογιστική
6.0
ACCN311
Εταιρικό δίκαιο
6.0
ACCN312
Βασικές Αρχές Ελέγχου και Διαδικασιών
6.0
FINA311
Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Ανάλυση6.0
30.0

Ετος: 4 Εξάμηνο: 7

ACCN400
Διαχείριση της απόδοσης
6.0
ACCN401
Επιχειρηματική Δεοντολογία & Κοινωνική Ευθύνη
6.0
ACCN403
Προηγμένη Χρηματοοικονομική Αναφορά
6.0
PEPS401

Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας ή
6.0
BUSN408Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
6.0
30.0

Ετος: 4 Εξάμηνο: 8

ACCN413
Προηγμένος έλεγχος και διαδικασίες
6.0
ACCN410
Διαχείριση της απόδοσης II
6.0
FINA400
Διεθνής Χρηματοοικονομική
6.0
PEPS401
Διπλωματική Εργασία ή
6.0
BUSN412
Ερευνητικές Μέθοδοι
6.0
BUSN411Πρακτική άσκηση ή
6.0
Επιλεγόμενο
6.0


30.0

Πρώτο έτος

Οι φοιτητές μπαίνουν στον μαγικό κόσμο της οικονομικής σκέψης. Θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, εισαγωγικά μαθήματα στην Οικονομική Θεωρία και τη Θεωρία των Επιχειρήσεων, καθώς και στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Επίσης θα παρακολουθήσουν μαθήματα Ψυχολογίας και Marketing. Τέλος ειδικό μάθημα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην πληροφορική.

Δεύτερο έτος

Το μαγικό ταξίδι συνεχίζεται με μαθήματα που αφορούν τη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και την Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης. Μαθήματα, όπως Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομικές Αγορές, θα φέρουν τους φοιτητές σε επαφή με το εγχώριο και διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με τις προηγμένες μεθόδους της Στατιστικής και Οικονομετρίας, που θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους καθ’ όλη την διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Τέλος θα αντιληφθούν τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, παρακολουθώντας το σχετικό μάθημα.

Τρίτο έτος

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων που οδήγησαν στη γνώση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών τους, οι φοιτητές στο τρίτο έτος θα μελετήσουν μαθήματα που αφορούν τη λειτουργία διαφόρων τομέων της οικονομίας, όπως Δημόσια Οικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομικάς του Τουρισμού και του Αγροτικού Τομέα. Επίσης, μελετώντας τη λειτουργία και τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και των Εμπορικών Τραπεζών, θα έλθουν σε επαφή με τον νομισματικό τομέα της οικονομίας. Ακόμα, θα μελετήσουν τη λειτουργία της Αγοράς Εργασίας. Τέλος, θα τους δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα της προτίμησής τους, που θα επιλέξουν μέσα από έναν κατάλογο μαθημάτων επιλογής, ώστε να προετοιμαστούν σταδιακά για την εξειδίκευσή τους και τη συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας, κατά το επόμενο έτος.

Τέταρτο έτος

Στο καταληκτικό έτος των σπουδών τους, και όταν πια το μαγικό ταξίδι στον κόσμο της Οικονομίας θα φθάνει στο τέλος του, οι φοιτητές θα γοητευθούν παρακολουθώντας  μαθήματα Ανώτερης Οικονομικής Θεωρίας, Νομισματικής Θεωρίας καθώς και Διεθνών Οικονομικών. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Τέλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας τους, υπό την εποπτεία καθηγητών, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Κατευθύνσεις

Λογιστική

Η κατεύθυνση της Λογιστικής προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει ο φοιτητής το κατάλληλο υπόβαθρο για την επαγγελματική πιστοποίηση του Association of Certified Accountants (ACCA). Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα εξεταστούν μόνο σε 5 από τις 14 εξετάσεις που απαιτούνται για την επιτυχή απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης του ΑCCA και του επαγγελματικού τίτλου του Εγκεκριμένου Λογιστή. Επίσης οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται σε μερικά από τα μαθήματα του τρίτου και τετάρτου έτους προσφέρουν το γνωστικό υπόβαθρο για τις 5 τελευταίες εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του ΑCCA, σε επαγγελματικό επίπεδο. Πέραν τούτου, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους εγκεκριμένους λογιστές που έχουν μόνο την επαγγελματική πιστοποίηση, δεδομένου ότι μετά την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχιακού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η κατεύθυνση στα Λογιστικά προσφέρει στους απόφοιτους εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ελεγκτικές και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων μαθημάτων, οι φοιτητές με κατεύθυνση την Λογιστική θα διδαχτούν και τα πιο κάτω:

 • Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστικής
 • Προχωρημένη Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Συστήματα Πληροφόρησης για Λογιστές
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Λογιστική
 • Προχωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διεθνή Λογιστική

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στους απασχολουμένους στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κατεύθυνση στα Τραπεζικά έχει δημιουργηθεί ως απάντηση στις ανάγκες εκπαίδευσης σε αυτές τις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. Κάθε απόφοιτος του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καθίσταται ικανός να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα μιας σύγχρονης οικονομίας. Οι φοιτητές του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών, που έχουν άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε βασικούς τομείς της Τραπεζικής, όπως η Επενδυτική Τραπεζική, η Επισήμανση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και η Διοίκηση Τραπεζών. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητές τους, θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχειρίσεως κεφαλαίων, ως αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Η προπτυχιακή κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Αρχές Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αγορές Παραγώγων
 • Χρηματοοικονομικά των Ακινήτων
 • Ρύθμιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τραπεζική Επενδυτική
 • Τραπεζική Διοίκηση
 • Εκτίμηση Ακινήτων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αγορές Χρεογράφων
 • Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό του Πτυχίου στη Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών