ΕΔΡΑ JEAN MONNET

Submenu

Κείμενα Εργασίας

Πρόσκληση για υποβολή Κειμένων Εργασίας (Working Papers): Η Έδρα Jean Monnet προσκαλεί και καλωσορίζει συνεισφορές από νέους και έμπειρους ερευνητές για τη διαδικτυακή σειρά “NUP Jean Monnet Working Papers”. Γίνονται δεκτές πρωτότυπες μελέτες στα αγγλικά, για θέματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την ανάκτηση παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, τη δέσμευση και δήμευση σε ποινικές υποθέσεις, τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις κ.λπ., με έμφαση στο Δίκαιο της ΕΕ.

 • Οι μελέτες υποβάλλονται στα αγγλικά
 • Οι υποβληθείσες εργασίες θα πρέπει να έχουν έκταση 5000-8000 λέξεις (μαζί με τις υποσημειώσεις).
 • Οι υποβληθείσες εργασίες εξετάζονται σε κυλιόμενη βάση από Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές Πανεπιστημίου, η οποία λαμβάνει απόφαση εντός 2-3 εβδομάδων μετά την υποβολή.
 • Οι μελέτες που γίνονται δεκτές επιμελούνται και μορφοποιούνται από την ομάδα της Έδρας Jean Monnet και δημοσιεύονται διαδικτυακά στην ενότητα “NUP Jean Monnet Working Papers”.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε μία μελέτη για τη σειρά των κειμένων εργασίας “NUP Jean Monnet Working Papers”, στείλτε το έργο σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Waiver: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτών των εκδόσεων δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.

 1. G. Pavlidis, Regulatory Technology (RegTech) and the Fight against Money Laundering: Mapping the Challenges, NUP Jean Monnet Working Paper No 1/2021
 2. G. Pavlidis, International Regulation of Virtual Assets under FATF’s New Standards, NUP Jean Monnet Working Paper No 2/2021
 3. G. Pavlidis, Asset Recovery in the European Union: Implementing a ‘No Safe Haven’ Strategy for Illicit Proceeds, NUP Jean Monnet Working Paper No 3/2021
 4. G. Pavlidis, Financial Action Task Force and the Fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism: Quo Vadimus?, NUP Jean Monnet Working Paper No 4/2021
 5. Ι.Satolias, The Evolution of the Case Law in Relation to Criminal Law in Cyprus, NUP Jean Monnet Working Paper No 5/2022
 6. Κ. Kakoyiannis, Τhe Anti-Money Laundering Framework in the EU: Aspirations and Achievements, NUP Jean Monnet Working Paper No 6/2022
 7. Ν. Typographou, The Human Rights Exception and the Fail Trial Exception in European Extradition Law, NUP Jean Monnet Working Paper No 7/2022
 8. G. Pavlidis, International Regulation of Stablecoins, NUP Jean Monnet Working Paper No 8/2022
 9. L. Caus Sampaio, Suisse Secrets: Credit Suisse’s Information Leak under the Swiss Anti-Money Laundering Act, NUP Jean Monnet Working Paper No 9/2022
 10. 10. G. N. Rostantis, The Fight against Corruption in the European Union, NUP Jean Monnet Working Paper No 10/2023
 11. M. E. Konstantopoulou, Hate Speech, Hate Crime and Their Financial Proceeds: The European and Greek Legal Framework, NUP Jean Monnet Working Paper No 11/2023
 12. A. Jurisic, Strengthening Financial Safeguards: An Analysis of the United Kingdom’s AML/CFT Listing Methodology for High-Risk Third Countries, NUP Jean Monnet Working Paper No 12/2023