ΕΔΡΑ JEAN MONNET

Submenu

Ακαδημαϊκή διδασκαλία

Στο πλαίσιο της έδρας Jean Monnet, τρία υφιστάμενα προπτυχιακά μαθήματα θα αναδιαμορφωθούν και θα επανασχεδιαστούν, με έμφαση στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ, τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τις πρωτοβουλίες της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες. Θα εισαχθεί ένα νέο τέταρτο προπτυχιακό μάθημα που θα επικεντρώνεται σε πιο εξειδικευμένες θεματικές, όπως η εναρμόνιση του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ο ρόλος της Europol και του Eurojust κ.λπ.

 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης I: Υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο: Επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS (νέο μάθημα)
 • Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο: Υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS
 • Ανακριτική: Επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τη σχετική σελίδα στα αγγλικά

Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources, OERs)

Οι παρακάτω θεματικοί φάκελοι είναι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources, OERs) που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας της Έδρας Jean Monnet, στις βασικές θεματικές ενότητες της. Το ανοιχτό αυτό εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται σε ακαδημαϊκά μαθήματα, αλλά έχει συνταχθεί στα Αγγλικά για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός του και έχει δημοσιευτεί με άδεια Creative Commons, η οποία είναι μια δημόσια άδεια πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπει τη δωρεάν διάθεση του υλικού. Αυτή η επιλογή είναι σύμφωνη με την πολιτική μας για την ανοιχτή πρόσβαση, δηλαδή την αρχή της δωρεάν διάθεσης των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας στο κοινό μέσω του διαδικτύου.

 1. Θεματικός Φάκελος OER1 (The New European Anti-Money Laundering Authority)
 2. Θεματικός Φάκελος OER2 (Deploying Artificial Intelligence for Anti–Money Laundering)
 3. Θεματικός Φάκελος OER3 (Global Sanctions against Corruption and Asset Recovery)
 4. Θεματικός Φάκελος OER4 (AML and Blacklisting of High-Risk Third Countries)
 5. Θεματικός Φάκελος OER5 (AML and Asset Recovery: ‘Golden Passport’ and ‘Golden Visa’ Schemes)
 6. Θεματικός Φάκελος OER6 (Asset Recovery in the EU: A ‘No Safe Haven’ Strategy for Illicit Proceeds)
 7. Θεματικός Φάκελος OER7 (Regulation of Virtual Assets under FATF’s New Standards)