ΕΔΡΑ JEAN MONNET

Submenu

Βάση δεδομένων γνώσης σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων

Η Έδρα Jean Monnet στο NUP υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τη δράση της ΕΕ που στοχεύει στα προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο, ο ιστότοπος θα φιλοξενεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης, που θα περιέχει όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, νομοθετικό και μη νομοθετικό έργο (κανονισμοί, ανακοινώσεις, εκθέσεις), νομολογία, καθώς και ειδήσεις και άλλες διεθνείς εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τη σχετική σελίδα στα αγγλικά