ΛΑΜΙΑ 10/01/2020 Ώρα: 18:00 ΞΕΧΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΜΑΡΑΣ Αθανασίου ΔΙΆΚΟΥ 14 ΑΘΗΝΑ 12/01/2020 Ώρα: 18:00 ATHENS TIARRE ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ... Read More | Share it now!

BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Νεάπολις - Πανεπιστήμιο στη Κύπρο - ECPv4.9.14//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Νεάπολις - Πανεπιστήμιο στη Κύπρο X-ORIGINAL-URL:https://www.nup.ac.cy/gr X-WR-CALDESC:Events for Νεάπολις - Πανεπιστήμιο στη Κύπρο BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Moscow BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:MSK DTSTART:20200101T000000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Moscow:20200209T100000 DTEND;TZID=Europe/Moscow:20200209T180000 DTSTAMP:20200121T224912 CREATED:20200117T074658Z LAST-MODIFIED:20200117T084438Z UID:24483-1581242400-1581271200@www.nup.ac.cy SUMMARY:Εκδηλώσεις Παρουσίασης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων DESCRIPTION: URL:https://www.nup.ac.cy/gr/event/open-days/ ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/01/OPEN-DAY.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR